Re: leiebil


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Rune on June 22, 19103 at 07:11:22:

In Reply to: leiebil posted by Tintin on June 13, 19103 at 09:16:52:

Sjekk www.budget.com. Velg Thailand og deretter Pattaya.
Litt dyrere enn andre (starter på 1.700) men bilene er tyveriforsikret noe de ikke er hos de fleste andre.
I følge Uni har Thailand veldig mye tyverier av biler, og disse tyveriene er jevnt fordelt over hele landet og ikke bare i storbyene.
Det er en grunn til at selskapene ikke vil forsikre bilene mot tyveri.
Husk også at du uten vansker kan få leid en bil med sjåfør (taxi !) til 1.500 bath pr. dag.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]