Re: turistvisum til norge


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Sjaise on June 27, 19103 at 16:01:26:

In Reply to: turistvisum til norge posted by jopp on June 27, 19103 at 10:47:32:

: hei.en kamerat av meg ønsker besøk, ikke giftemål, og det ble uttrykt på ambasaden. når du så har fått avslag på turistvisumsøknad til norge, må du da til politiet i norge for å søke på nytt???? hun fikk avslag pga at hun sa hun kjente min kone (thai) som bodde i norge, det er eneste grunnen vi kan skjønne....eller er det noe vi kan klage på herfra...
: mvh undrende jopp
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]