Re: turistvisum til norge


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Sjaise on June 27, 19103 at 16:03:55:

In Reply to: turistvisum til norge posted by jopp on June 27, 19103 at 10:47:32:

??? hun fikk avslag pga at hun sa hun kjente min kone (thai) som bodde i norge, det er eneste grunnen vi kan skjønne...

Dette virker noko rart, trur ikkje at dette er grunnen til at hun ikkje fekk turistvisum. Dei kan no vere firkanta på ambasada i Bangkok, men det er jo måte på også..
Dåkke får leite etter andre grunner, kvifor ikkje spørre kvifor hun vart nekta visym...Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]