Re: Visum til Thailand


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Vodka on July 20, 19103 at 08:17:18:

In Reply to: Visum til Thailand posted by Harald on July 13, 19103 at 05:54:59:

Så vidt jeg vet er det kun retirement visa som er mulig. Husker ikke i farten men tror det er 55 år og 800,000B i banken som skal til, eller var det 50 år.
Er du yngre er det 3,000,000B som gjør susen i form av noe jeg tror de kaller investor visa.


: Er det mulighet å få visum for 1 år i Thailand?
: Hvordan?

: H
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]