Sovnet..


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on August 23, 19103 at 01:51:21:

Nei da, har ikke sovnet,bare litt lite og skrive om om dagen....men gutta er underveis saa det blir nok snart action !
Kommer oppdatering mandag...
Sandy Springs jobbes med, ikke lett aa treffe "sjefern sjael"...kommer..

Erik


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]