Re: Sovnet..


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Gutten on August 23, 19103 at 19:54:41:

In Reply to: Sovnet.. posted by Erik on August 23, 19103 at 01:51:21:

: Nei da, har ikke sovnet,bare litt lite og skrive om om dagen....men gutta er underveis saa det blir nok snart action !
: Kommer oppdatering mandag...
: Sandy Springs jobbes med, ikke lett aa treffe "sjefern sjael"...kommer..

: Erik

Hva med å oppdatere "En matelskers mekka" står jo der at det skal oppdateres hver uke og siste gang er for ett år siden. Ellers bør du/dere få en link på forsiden med når det er foretatt oppdatering!!! så vi slipper å gå inn på eldgamle ting gang på gang.
ha en god dag!Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]