Re: INNSAMLING ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Gringo on September 08, 19103 at 21:23:11:

In Reply to: INNSAMLING ? posted by joker on September 02, 19103 at 22:57:43:

Forskjellen er vel at han ikke maser i år.
Kom igjen da, fax penger ned (eh)!!!

Gringo

: Hvordan går det innsamlingen til BARNA ?
: ER ALT GÅTT I STÅ ELLER SKJER DET INGENTING I BADEBYEN NÅ ELLER SISTE MÅNEDEN ?
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]