Re: INNSAMLING ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on September 09, 19103 at 03:21:40:

In Reply to: Re: INNSAMLING ? posted by Gringo on September 08, 19103 at 21:23:11:

: Forskjellen er vel at han ikke maser i år.
: Kom igjen da, fax penger ned (eh)!!!

: Gringo

: : Hvordan går det innsamlingen til BARNA ?
: : ER ALT GÅTT I STÅ ELLER SKJER DET INGENTING I BADEBYEN NÅ ELLER SISTE MÅNEDEN ?

Innsamlingen kan du foelge paa siden den...
Alle penger og navn kommer ned etter hver donasjon...
Bare en uke igjen til syklinga og fair'en naa,saa vi faar staa paa...!

Erik


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]