Re: Visakopiering


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Ingar Andersen on September 27, 19103 at 14:47:20:

In Reply to: Re: Visakopiering posted by Olav on September 23, 19103 at 15:37:18:

Jeg fikk telefon fra banken min om et mulig svindelforsøk. Det var et beløp på 53 NOK. Jeg fikk beskjed om at dette var et vanlig forsøk på svindel med å prøve med et lite beløp først, for så å tappe kontoen helt. Dette beløpet var brukt på en kinobillett på Taiwan. All honør til Visa Norge som registrerte dette på en Søndag, ga beskjed videre til banken min og jeg fikk beskjed på mandagen og kontoen ble sperret. Dette skjedde et halvt år etter jeg hedde vært i Thaiand. Da brukte jeg kun kortet til å betale hotellregningen på nye AA og i minibanken på Beach road rett rundt hjørnet for Erik.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]