Hva skjer ?


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by joker on October 30, 19103 at 23:01:58:

Hva skjer ? Er det full stopp på i badebyen ingen mennesker og ingen fisketurer ?
Oppdateringer savnes vel av de fleste av oss besøkende
til Scanbar . Ikke lagt ned baren vel ?


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]