Dagens halv gode nyhet...


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Vodka on February 13, 19104 at 09:06:14:

In Reply to: Re: Midnatt ble det.... Utenfor sonene posted by Trond on February 12, 19104 at 15:46:32:

Sonene i BKK er nok kanskje ikke helt endelige. De sa i Nation idag at det kan søkes om soner andre steder.
Med andre ord...:
"Vi vet alt nå vi har driti oss ut, fortell oss hvor vi har bomma mest...".

: Nå blir det Angeles City på meg.......

: : Det er mye som er usikkert men den nye loven trer i kraft 1. mars og alle steder utenfor nattelivs sonene må stenge midnatt. Innenfor sonene vil man kunne ha oppe til 01.00/02.00, alt ettersom øye som ser.

: : Sonene i Pattaya er ikke klare.

: : I Bangkok ryker hele Sukumvit på midnatt!

: : Legger ut mer på corneret imorgen.

Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]