Virus


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Vodka on March 07, 19104 at 11:04:21:

Noen av dere burde ta en liten virus scan av disken deres.
Det sendes ut mail som stammer fra folk som har e-mail adressene til Erik på disken.
Når de sendes ut ser det ut som de kommer fra scandibar.com.

Bruker du ikke gummi så er denne gratis online
http://housecall.trendmicro.com/
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]