Re: Sailor inn/rom


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Ray on June 10, 19101 at 14:04:08:

In Reply to: Re: Sailor inn/rom posted by Øyvind on June 10, 19101 at 02:05:04:

Takk for svaret Øyvind.Har noen flere spørsmål til deg.
1.Bestilte du på forhånd?Er det ikke bare 2 rom der?
2.Er det adkomst til rommene via restauranten,eller er det egen inngang?
3.Er det mulig å få låst inn verdisaker?

Raymond.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]