Re: Pattaya vs Rio


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Jens, Oslo on June 17, 19104 at 11:29:24:

In Reply to: Pattaya vs Rio posted by Harald on June 17, 19104 at 05:21:04:

Har aldri vært i Rio, men Pattaya er veldig bra.
Hotel Mid Town har jeg bodd på to ganger, og det er veldig bra hvis du reiser alene....
Men hvor i all verden har du funnet den prisen ?Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]