Re: carlsberg


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Erik on June 23, 19104 at 23:57:48:

In Reply to: carlsberg posted by trst on June 23, 19104 at 21:45:47:


Hei toerst,
Ingen vet enda.
De proever i folge avisene aa finne nye veier aa komme inn igjen i Thailand, men de er fremdeles i rettsak med den gamle partneren..Chang.
Men heineken fat ol er da saaaaaa mye bedre alikevel !

Oppdaterer om dette da jeg vet mer !

Erik

: noen som vet nr carlsberg er f kjpt i badebyen igjen??

Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]