Re: condo skal kjoopes


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Jalla on June 24, 19104 at 02:47:31:

In Reply to: condo skal kjoopes posted by paal on June 23, 19104 at 11:55:51:

: Hei er det noen som kan skrive litt om hva jeg kan gjøre når jeg skal kjøpe en condo i Pattaya m.h.t. papirer, åpning av konto i Thailand før jeg reiser nedover. Håper noen kan hjelpe meg

Hei, foreslår at du melder deg inn i Scandinavia Expat. De har all info du trenger.
Link: http://www.scan-siam.com/index.php?pageid=64


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]