Re: Visum til Thailand


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Lao kao on June 25, 19104 at 13:39:48:

In Reply to: Visum til Thailand posted by Harald on July 13, 19103 at 05:54:59:

: Er det mulighet f visum for 1 r i Thailand?
: Hvordan?

: Du kan, etter de nye reglene få 1 års visum på følgende måte:
1. marriage visa: det er et visum hvor du forsørger din kone om du er gift, og det krever at du overfører 400.000 baht fra en norsk bank ned til en thai bank account i ditt navn./ eller har inntekt på minimum 40.000 baht i mnd. ELLER en kombinasjon av disse..f.eks 250.000 i en bank+ minimum 15000 baht inntekt i mnd.

2. child care visa:
samme reglene, men du må ha et barn, med ditt etternavn....og kan søke også om du IKKE er gift.

Forøvrig må din bankutskrift ikke være over 2 uker gammel, og det hjelper om du har en work permit i tillegg.Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]