Re: Sabai Lodge eller Nordic Garden


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Jossi on July 24, 19101 at 04:47:14:

In Reply to: Re: Sabai Lodge eller Nordic Garden posted by John on July 23, 19101 at 15:03:11:

: Bodde på Sabai Lodge i Mai 01.
: Har vært flere ganger i Pattaya.
: Sabai Lodge er et av de bedre hoteller som er "billig".
: Det ligger ganske sentralt.

Takker for det. Vi bestiller på Sabai Lodge reiser i september.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]