Cambodia


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Mekong on July 30, 19101 at 13:58:07:

Skal en liten tur til Cambodia i august og da lurer jeg på om det er noen av dere som har noen hotell- anbefalinger ?
Hvis det er mulig å bestille online hadde det vært det beste :)

PS.guest policyen bør være god


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]