Re: Turistvisum til Norge


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by PARO on August 10, 19101 at 03:19:00:

In Reply to: Turistvisum til Norge posted by PARO on April 22, 19101 at 10:48:26:

En liten status på min venninnes visumsøknad. Se også andres innlegg om visum. Behandlingen hos ambassaden gikk greit. Det er mao mye å tjene på å ha papirene i orden og selv være tilstede når søknaden leveres, slik at behandlingen kan gjøres av ambassaden. UDI oppgir nå 5 måneders behandlingstid for turistvisum for thaier! Heldigvis er det nå opprør mot tregheten i UDI. Som mange kjenner til er UDI slaktet i en konsulentrapport, og direktøren har gått av. Forhåpentligvis blir det bedre-også for thaier.
En advarsel: Selv med visum i hånden kan damene få problemer ved innreise i Schengen. UDI skriver "Vær oppmerksom på at du kan bli stoppet på grensen hvis du ikke kan vise til at du har nok penger eller en godtatt garanti." Jeg kjenner flere eksempler på at damer får problemer i passkontrollen. I disse tilfellene har det gått greit, men det tar mye tid, og videre fly kan mistes. Tips: Skriv et brev på engelsk der du beskriver at du har invitert og garanterer, og at din garanti er godkjent av ambassaden. Brevet, sammen med kopi av din garanti, bør hun ha med seg på reisen, og vise ved passkontrollen dersom det oppstår problem. Hun må også ha tilgjengelig ditt navn, adresse og telefonnummer. Les mer om visumsøknader her: www.www.emb-norway.or.th, http://www.udi.no/ og http://www.scan-siam.com/.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]