Reseförsäkring


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Sven on August 31, 19101 at 08:46:59:

Gott Folk!
Jag är en svensk som började resa till Thailand i slutet av 80-talet. Tänker bjuda hit en thailändska inom den närmaste framtiden. Undrar nu om någon kan ge mig ett bra tips på vilket försäkringsbolag i Thailand man kan lösa en reseförsäkring till en inte en inte alltför hög kostnad. All information mottages tacksamt.


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]