Re: Reseförsäkring


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Vodka on September 05, 19101 at 00:37:59:

In Reply to: Reseförsäkring posted by Sven on August 31, 19101 at 08:46:59:

Tjenare,
Jeg tror mange bruker BUPA Blue Cross.
http://www.bupathailand.com/

Vodka

: Gott Folk!
: Jag är en svensk som började resa till Thailand i slutet av 80-talet. Tänker bjuda hit en thailändska inom den närmaste framtiden. Undrar nu om någon kan ge mig ett bra tips på vilket försäkringsbolag i Thailand man kan lösa en reseförsäkring till en inte en inte alltför hög kostnad. All information mottages tacksamt.
Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]