Mobiltelefon


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]

Posted by Øyvind on October 25, 19101 at 09:07:45:

Hei !

Noen som har tatt med seg en mobiltelefon fra Norge og fått "loddet dem om" i Thailand før ?

I så tilfelle er hvordan er erfaringene, er noe merker bedre enn andre etc...


Follow Ups:Post a Followup

Name:
E-Mail:

Subject:

Comments:

Optional Link URL:
Link Title:
Optional Image URL:


[ Follow Ups ] [ Post Followup ] [ Web Discussion Board for www.scandibar.com ] [ FAQ ]